De tarieven voor zijn wederom bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

U vraagt zich ongetwijfeld af welk deel vergoed wordt door uw verzekering. Per zorgverzekeraar gelden afwijkende vergoedingsbedragen en een en ander is afhankelijk waar en hoe u verzekerd bent. Ook uw aanvullende verzekeringen spelen hierin een duidelijke rol.

Bij een nieuwe volledige prothese:

  • Standaard een vergoeding van 75% van totale kosten; afhankelijk van uw aanvullende verzekering krijgt u het overige deel volledig of deels vergoedt. Aangezien wij met de meeste zorgverzekeraars overeenkomsten hebben afgesloten, worden de kosten van de totale behandeling bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht, waarna u een acceptgiro ontvangt van uw zorgverzekeraar voor de (eventueel) te betalen eigen bijdrage.

Bij een nieuwe implantaat gedragen prothese:

  • Uw eigen bijdrage bedraagt een vastgesteld percentage per kaakhelft. Het resterende bedrag wordt vergoed, inclusief de kosten voor de te plaatsen implantaten. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het feit of u gelijktijdig zowel een boven- als onder prothese laat maken, of slechts één van beiden.

Bij een nieuwe partiële/ frame prothese:

  • Bij een partiële (gedeeltelijke) prothese is de vergoeding afhankelijk van de door u afgesloten aanvullende tandartsverzekering.

Let op: Door gewijzigde tarieven van zorgverzekeraars en regelgeving vragen wij u om de eigen bijdrage van de behandeling direct te betalen aan onze praktijk. Na afloop van de behandeling kunt u dit bedrag direct voldoen aan onze balie (alleen via pin-betaling).

U kunt bij ons pinnen!

Wilt u de polisvoorwaarden van uw huidige verzekering eens bekijken? Klik hier voor een overzicht van de zorgverzekeraars in Nederland.

Gebitsprothese

Bij een eerste bezoek voor behandeling of reparatie vragen wij u uw zorgpas van de verzekeraar tezamen met een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Zo kunnen wij meer dan 95% van de declaraties rechtstreeks afhandelen met uw zorgverzekeraar.

Kostenoverzicht bij nieuwe gebitsprothese(s):

Volledige prothese: 75% vergoeding vanuit de basisverzekering. De overige 25% is uw eigen bijdrage, echter deze kan eventueel geheel of gedeeltelijk worden vergoed uit een aanvullende verzekering.
Partiële- of frameprothese: Alleen vergoeding vanuit een aanvullende tandartsverzekering. De exacte hoogte is sterk afhankelijk van de polis / zorgverzekeraar. Uw eigen risico wordt niet aangesproken omdat er geen sprake is van een vergoeding vanuit de basisverzekering.
Een eerste prothese op implantaten: Plaatsing implantaten: 100% vergoeding vanuit de basisverzekering (als u een machtiging heeft van uw zorgverzekeraar), echter wordt verrekend met uw wettelijk eigen risico (= € 385,–).

Plaatsing prothese op implantaten: grotendeels vergoeding vanuit de basisverzekering, echter er is sprake van een eigen bijdrage:
– Volledige bovenprothese op implantaten: 8% eigen bijdrage
– Volledige onderprothese op implantaten: 10% eigen bijdrage
– Bij combinatie normale bovenprothese en onderprothese op implantaten: eigen bijdrage resp. 17% en 10%.

Kostenoverzicht bij Reparatie of Rebasing:

Boven-, onder- of combinatie van beiden (volledige prothese): 90% vergoeding vanuit de basisverzekering. De overige 10% is uw eigen bijdrage, echter deze kan eventueel geheel of gedeeltelijk worden vergoed uit een aanvullende verzekering. De kosten worden verrekend met uw wettelijk eigen risico (= € 385,–).
Partiële- of frameprothese: Alleen vergoeding vanuit een aanvullende tandartsverzekering. De exacte hoogte is sterk afhankelijk van de polis / zorgverzekeraar. Uw eigen risico wordt niet aangesproken omdat er geen sprake is van een vergoeding vanuit de basisverzekering.
Prothese op implantaten: 90% vergoeding vanuit de basisverzekering. De overige 10% is uw eigen bijdrage, echter deze kan eventueel geheel of gedeeltelijk worden vergoed uit een aanvullende verzekering. De kosten worden verrekend met uw wettelijk eigen risico (= € 385,–).

Transparantie

Voor meer informatie over de tarieven kunt u terecht bij de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit).