Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de gehele Europese Unie (EU). De voormalige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Tandprothetische praktijk Leónie van Gool heeft haar uiterste best gedaan om zich voor deze datum aan alle nieuwe regelgeving te conformeren. En we zijn daarin geslaagd! Een geruststellende gedachte.

Privacyverklaring

Hier kunt u onze privacyverklaring doorlezen (open PDF).

Formulieren omtrent AVG Privacywetgeving

Als u kiest voor een behandeling door onze praktijk, dan hebben wij vooraf uw expliciete toestemming nodig voor het mogen verwerken van uw gegevens in ons patiëntensysteem. Wij zullen tijdens uw eerste bezoek dan ook vragen om uw toestemming middels een Akkoordverklaring. Wilt u deze zelf reeds vooraf printen, ondertekenen en meenemen? Dan kunt u dit formulier hieronder downloaden.

Formulier Akkoordverklaring Patiënt:
Download formulier

Formulier Intrekking Akkoordverklaring Patiënt:
Download formulier