BELANGRIJKE MEDEDELING!

De mondzorgkoepels KNMT, ANT en ONT hebben tezamen het dringende advies uitgebracht om niet spoedeisende Mondzorg tot minstens 14 april a.s. uit te stellen (na Pasen).
Daar ik mij verantwoordelijk voel voor uw en mijn welzijn heb ik hierop besloten gehoor te geven en dit advies op te volgen. Dit houdt in dat alle reguliere behandelingen verplaatst en / of uitgesteld zullen worden.

Op dinsdag 14 april zal zonder tegenbericht de praktijk weer geopend zijn.

LET OP: de praktijk is maandag tot en met donderdag geopend voor spoedgevallen van 9.30 tot 10.30 uur (behalve 2e Paasdag).

Tandprothetische praktijk Leónie van Gool